Avís Legal
OBJECTE01

El present avís legal regula l'ús i utilització dels llocs web www.fundaciofcf.cat, dels quals és titular la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL (d'ara endavant, l'FCF).

 • La seva denominació social és: FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
 • El seu CIF és: Q5855022I
 • El seu domicili social està en: C/ SICÍLIA 93-97 - 08013 - BARCELONA - (ESPANYA)
 • Registre d'entitats esportives resolució de 15 de novembre de 1984 amb el número 03981, registrada en la Secció Tercera amb el número 44 de Federacions Esportives.
 • Telèfon: 93 265 24 77
 • Email: info@fcf.cat

És recomanable llegir detingudament el seu contingut en cas de voler accedir i fes ús de la informació i dels serveis oferts en aquesta web.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant l'FCF o davant de tercers, de qualsevol dany i/o perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, motiu pel qual l'FCF es reserva el dret de denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

IDENTIFICACIÓ02

En compliment dels apartats 1 i 2 de l'article 10 de la llei 34/2002 d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) posem a la seva disposició la següent informació:

 • La seva denominació social és: FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA DE FUTBOL
 • El seu CIF és: G-63384663
 • El seu domicili social està en: C/ SICÍLIA 93-97 - 08013 - BARCELONA - (ESPANYA)
 • Inscrita al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 1973
COMUNICACIONS03

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i l'FCF es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin mitjançant correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB04

La navegació pel lloc web de l'FCF atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions sense avís previ de l’FCF. En aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís el més aviat possible

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït tot i que l'FCF condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts al seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de l'FCF i a no fer-los servir per, entre d'altres:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de l'FCF o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l'FCF presta els seus serveis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de l'FCF o de tercers i, en cas de fer-ho, extreure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de l'FCF o de tercers.
 • Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari o de les administracions públiques.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Recollir dades amb finalitat publicitària i la remissió de publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense sol·licitud prèvia o sense consentiment.
 • L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a l'FCF i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
  • Tota la informació que faciliti l'Usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris pel registre i accés a determinats serveis. Serà així mateix responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a l'FCF permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real d’aquest. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l'FCF o a tercers per la informació que faciliti.

   Tot aquell que enviï comunicacions a aquest lloc web o al seu titular serà responsable del contingut d'aquestes, també pel que fa a la seva veracitat i precisió, no fent-se, per tant, responsable l'FCF de la informació i continguts introduïts per tercers. No obstant això i en compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'FCF es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega realitzar la notificació de forma immediata al titular del lloc web mitjançant un correu electrònic enviat a legal@fcf.cat.

   Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a l'FCF, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari pel correcte ús de la web.

   En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

   Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de l'FCF, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos.

   La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

   L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre l'FCF i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de l'FCF dels seus continguts o serveis.

   L'FCF no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

   ÚS DELS CONTINGUTS I EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ05

   El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

   En termes generals, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc ni els serveis oferts en o a través del mateix per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic, lesives dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol altra forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del Lloc.

   Per tant, l'FCF exclou, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu i fins a on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

   • La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
   • La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
   • L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i com exemple, l'FCF no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
   • Les interrupcions, desconnexions, sobrecàrregues, caigudes de xarxa, fallides tecnològiques i permanent disponibilitat del Lloc i dels serveis continguts en aquesta.
   • L'FCF facilita l'accés a altres pàgines web es considera que poden ser del seu interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, algunes d'aquestes pàgines no pertanyen a l'FCF ni es fa una revisió dels seus continguts, per la qual cosa a cap moment es podrà considerar a l'FCF com a responsable de les mateixes, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa.

   Als efectes aquí previstos s'entendrà per continguts, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font en particular. En aquest sentit, l'Usuari es compromet a abstenir-se de:

   • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
   • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el ¨copyright¨ i altres dades identificatives de la reserva de drets de l'FCF o dels seus titulars.
   • La realització de framings o la utilització per part de tercers de qualsevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Lloc.

   En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a l'FCF a legal@fcf.cat, identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

   La informació facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

   POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL06

   A l'efecte del que es disposa en el Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l'FCF informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes a través dels formularis del Lloc web per a l'FCF que es gestionen sota la seva responsabilitat amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal derivada de la seva condició d’Usuari, així com la d’enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

   L'Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recaptades durant la navegació pel Lloc web, o proporcionats mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit a l'apartat primer. Durant el procés de recollida de dades, l'Usuari serà informat del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades.

   L'FCF informa que per a l'accés per part de l'usuari a alguna part dels Continguts o serveis, pot ser necessària el previ emplenament de formularis d'alta, o similar, en els quals se li sol·liciti a l'usuari la introducció de dades de caràcter personal.

   L'Usuari podrà exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma prevista a l'apartat anterior, els drets reconeguts en el Reglament 2016/679 RGPD i la Llei orgànica 3/2018 LOPDGDD, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans assenyalats. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: C/ Sicília 93-97 1 er pis 08013 Barcelona, o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça legal@fcf.cat, on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i email amb el qual es va donar d'alta, adjuntant en tots dos casos fotocòpia del DNI de l'Usuari.

   L'FCF es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l’esmentada normativa.

   DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL07

   L'FCF per si mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta, a títol informatiu que no limitatiu, les imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc. Seran, conseqüentment, de titularitat exclusiva de l’FCF i obres protegides com propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats Internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

   L’FCF no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la web o amb els serveis que es proporciona en aquesta. Per tant, l’usuari reconeix que queda prohibit la utilització dels materials de la web per a fins comercials o activitats il·lícites sense prèvia autorització de l’FCF.

   En virtut del que disposen els articles 8 i 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual, es reserven tots els drets i queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de FCF.

   En aquest sentit, l'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l'FCF. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. Per tant, haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de l'FCF.

   ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ08

   L'FCF es reserva, tanmateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i els seus continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

   La relació entre l'usuari i el titular es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o recórrer a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte, tenint en compte que l’FCF té el seu domicili a Barcelona, Espanya.

   Pot consultar també la Política de privacitat i la Política de cookies de l'FCF.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.