logo

Què fa la Fundació?

“Mentre alguns només hi veuen una pilota de futbol, nosaltres hi veiem tot un món de solidaritat, oportunitats i valors."

A la Fundació de la Federació Catalana de Futbol treballem per aconseguir que el futbol català es caracteritzi per la igualtat, les oportunitats i la integració, ja sigui a través del futbol o d’altres activitats. I és que, tot i que el futbol és el motor principal de la Fundació de la FCF, no és l’únic. La Fundació també du a terme diferents iniciatives emmarcades en l’àmbit de l’acció social, amb el compromís d’ajudar a construir un entorn millor.

read more

Missió, visió i valors

 • 01

  Missió.

  Promoure activitats d’inclusió social a través del futbol i d’altres accions no esportives.

 • 02

  Visió.

  El futbol no és un esport d’elit. Tots els nens, nenes, nois i noies que vulguin jugar a futbol i competir tenen el dret de fer-ho en condicions: amb totes les garanties, amb el material esportiu adequat i amb la tranquil·litat de rebre la millor assistència mèdica en cas de lesió. I és que el futbol no és només un esport: també és una manera de formar-se en valors.

 • 03

  Valors.

  Motivació: il·lusió; companyonia; convivència; respecte; amistat; igualtat; competitivitat; oportunitat; esforç; unió; solidaritat; equip; tolerància; responsabilitat; voluntat; integració; disciplina; repte: cooperació; lluita; esportivitat; passió; Joc Net; participació; perseverança; anàlisi; decisió; actitud; tècnica; confiança; superació personal; empatia; diversió; alteritat; cohesió.

Història

La Fundació de la Federació Catalana de Futbol és una organització constituïda el 23 d’octubre de 2003 per acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol que tenia l’objectiu de retornar als clubs de futbol de Catalunya part dels beneficis aconseguits, ja fos en format beca, donació de material o arbitratges entre d’altres i mitjançant les activitats pròpies d’una fundació.

Després d’una etapa d’inactivitat, el març de l’any 2014 la Fundació de la FCF va reprendre la seva activitat col•laborant amb la Fundació del FC Barcelona en el projecte: “Joves Solidaris”. Un projecte que va servir per fer un punt i a part en la trajectòria de la Fundació i iniciar una nova etapa amb projectes solidaris propers i necessaris que es continuen duent a terme gràcies a la participació de nous col•laboradors que s’han sumat a la Fundació de la FCF en aquest nou camí.