Campus Campions - Estiu 2019

De l'1 al 6 de juliol del 2019, Complex Esportiu Municipal Olímpia, Sabadell.

Dades jugador/a01
Nom

Cognoms

DNI

Data Naixement

Adreça

Provincia

Població

Talla samarreta

Talla pantaló

Intoleràncies alimentàries

Al·lèrgies

Pren cap medicació? Indicar quina, dosi, i hores...

Dades pare/mare/tutor02
Nom

Cognoms

DNI

Correu Electrònic

Telèfon

Telèfon (opcional)

Accepto l'Avís legal i la Política de privacitat de l'FCF.
Autoritzo al meu fill/a /tutelat/tutelada a participar al Campus Campions - Estiu 2019 que organitza la FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL amb la col·laboració del jugador Lucas Viale des de l'1 de juliol fins el 6 de juliol de 2019.
Autoritzo el meu fill/a a realitzar les excursions/sortides programades dins de les activitats del Campus Campions - Estiu 2019.

El Responsable del Tractament FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA DE FUTBOL amb CIF G- 63384663 i amb domicili social a C/ Sicília, 93-97 1er pis, 08013 Barcelona, d'ara endavant, FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del qual és titular FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL, i el qual es troba degudament inscrit en el registre d'activitats de tractament, amb la finalitat de realitzar la gestió les inscripcions amb dades mèdiques, el desenvolupament de les activitats del campus d’estiu, dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions sobre les activitats i serveis del FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL .
Legitimació: Consentiment exprés del pare/mare/tutor/a per tractar les dades dels menors. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, la FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Pot exercir els seu drets enviant un correu electrònic a info@fcf.cat.
Acceptar Termes i Condicions

La FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL vol difondre les seves activitats entre els propis usuaris, i per aquest motiu, es preveu la publicació de fotografies a les pròpies instal·lacions en les que apareguin individualment o en grup els nens i nenes que participen en el seu CAMPUS CAMPIONS - ESTIU 2019, així mateix també en la pàgines web de la federació catalana de futbol i FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL i les seves xarxes socials. Per això, sol·licita el seu consentiment per poder captar, enregistrar i difondre la imatge del seu fill/a tutelat/ tutelada amb aquesta finalitat.
Autoritzo l’obtenció i difusió de la imatge del meu fill/a o tutelat/tutelada d’acord amb les finalitats informades en el paràgraf anterior.
Acceptar
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.